Bli kolonist i Dianelund

Så här fungerar det:

1) Som blivande kolonist måste du vara myndig och mantalsskriven i någon av Stor-Stockholms kommuner, Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Tyresö eller Täby.

2) Varje år betala en intresseavgift. Betalning sker till föreningens postgiro 70 16 52-0 och avgiften är 200 kr per år. Som avsändare på inbetalningen anger du det namn du anmälde dig med.

Intresseavgiften ska betalas före den sista januari varje år så länge du vill stå kvar på listan. Någon faktura eller påminnelse på avgiften kommer inte att skickas ut. All kommunikation sker via e-post. Det är därför viktigt att du meddelar oss när du byter e-postadress. Använd kontaktformuläret för detta.

Intresset för att bli kolonist i Dianelund är stort och vår förening har bara 32 stugor. Det är svårt att säga hur lång din kötid blir, men det är väl värt väntan.

Det är inte bara kötiden som spelar in när köpare utses. Styrelsen strävar efter att ha olika hushållstyper. För allas trevnad vill vi ha både barnfamiljer, pensionärer, ensamstående med eller utan barn och medelålders utan barn. Eftersom vi är en liten förening måste vi se till att vi har folk som är villiga att aktivt delta i föreningens arbete. Vi har t ex två städdagar om året då vi förutsätter att alla kolonister ställer upp med arbete. Att vara kolonist innebär inte bara att älska trädgårdsarbete, snickra, lägga sten mm. Det innebär också att föra ett kulturarv vidare. Är du inte beredd att delta med liv och lust så kanske en större förening passar bättre där ansvaret på varje kolonist inte är lika stort.

Priset för en kolonistuga beror på byggår och underhåll och varierar mellan 65 000 kr och 165 000 kr. Driftkostnaden ligger på mellan 3 000 kr och 5 000 kr beroende på lottens storlek. Du arrenderar lotten och lottens yta varierar mellan 300 till 700 kvm. Kvadratmeterpriset är fn 5,50 kr.

Föreningen saknar elektricitet i stugorna och det finns bara vatten på sommaren.

Enligt nya datalagen GDPR ska föreningen informera om vilka uppgifter som finns på intresselistan, hur uppgifterna används och av vem och hur justeringar görs.

  • Listan innehåller uppgifter om namn, bostadsadress, e-postadress och telefonnummer
  • Uppgifterna används endast i kontakter med dig
  • Uppgifterna används endast av föreningens styrelse.
  • Ändringar på listan sker på ditt initiativ. Uppgifterna tas bort om årsavgiften inte betalats.

Ni som redan är anmälda till intresselistan bör säkerställa att ni årligen betalar in kö-avgiften.