Bilder på alla kolonilotterna

Här finns lite bilder på lotterna. Vi kommer med tiden att lägga in lite mera information om de olika lotterna tillsammans med bilderna. De medlemmar som önskar bidra med mera bilder och information om sin stuga eller sig själva är välkomna att kontakta styrelsen. Det finns även en liten bild från 1987 vid varje lott.

Kolonilott 1

Kolonilott 1a

Stugan byggdes 1981 och såg ut så här 1987.

Vinterskrud

Kolonilott 1b

Kolonilott 2

Kolonilott 3

Kolonilott 4

Kolonilott 5

Kolonilott 6

Kolonilott 7

Kolonilott 8

Stugan byggdes 1922

Vinterskrud

Lotten 1987

Så här ser lotten ut idag

Kolonilott 9

Kolonilott 10

Kolonilott 11

Kolonilott 12

Kolonilott 13

Kolonilott 14

Kolonilott 15

Kolonilott 16

Kolonilott 17

Kolonilott 18

Kolonilott 19

Kolonilott 20

Kolonilott 21

Kolonilott 22

Kolonilott 23

Kolonilott 24

Kolonilott 25-26

Kolonilott 27-28

Kolonilott 29

Kolonilott 30

Kolonilott 31

Denna lott var ödetomt och skräpupplag fram till mitten av 1980-talet och är därmed den sista lott att bli bebyggd inom föreningen.

1987

Kolonilott 32